top of page

16. CONTEMPORARY İSTANBUL 
ŞÜKRAN MORAL/PORTRELER

Fuarın gerçekleştiği Tersane İstanbul’da seksenli yıllarda işçi olarak çalışan Şükran Moral, o dönemlerde çevre kirliliğine dair yazmış olduğu yazı ve şiirlerine eşlik eden portreleriyle birlikte yıllar sonra uluslararası sanatçı kimliğiyle geri dönüyor.

Otobiyografik bir özellik taşıyan “Portreler” sergisinde travmatik olaylar sonrası oluşan kırılganlık duygusunu Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gerçekleştirdiği performans portresi üzerinden; kadınların kimlik oluşturmada kostümlerin etkisini yine o rollere bürünerek “Bordello” ile ve sürgün olmayı, göçmen bir sanatçının öfkesini “Speculum” ve “Bülbül”  isimli performans portreleriyle sunuyor.

“Portreler” Şükran Moral’in uluslararası bir sanatçı olma yolunda yaşadığı duygusal kırılmalar ve performans pratiğinin bu yola nasıl eşlik ettiğine dair biyografik izler de taşıyor.

Stand design by: Fahrettin Aykut

bottom of page