top of page
Screenshot 2023-09-06 at 21.22.22.png

PLEASE MOVE YOUR CURSOR TO SEE THE DETAILS

LÜTFEN DETAYLARI GÖRMEK İÇİN İMLECİNİZİ İMAJLARIN ÜZERINE GETİRİN

15. CONTEMPORARY İSTANBUL SEÇKİSİ YAZZ COLLECTIVE'DE! 

acarlar

Kavramsal Çerçeve

"Zamansız"

Sözcüklerle imgeleri tanımlamaya başladığında algılandığı ana göre ifadeyi çoğullaştıran bir tavır alır. Tekil bir sesten çok zihnimizdeki kalabalık ile ürettiklerimizin boşluk anlarını tarif etmek güçleşir. Zaman algısından bağımsız kişisel dünyalarımızdaki beğeni kıstasları ile her bir görsel ifade onu okumak istediğimiz noktadan anlamlaşır. Zamansızlık aslında bu noktada bireyin kişisel okumaları arasındaki ilişkileri, çelişkileri ve ortak noktalarına dair bir kaydın niteliğini taşır. 

Kolektif bilincin aslında bize söylemek istediklerinin günlüğünü tutmak alışıldık anlamda zaman kronolojisinden bağımsız olarak düşünülebilir mi? Gördüklerimiz ve algıladıklarımız zamanın bize öğrettikleri ya da dayattığı deneyimlerden bağımsız olarak saf bir şekilde okunabilir mi?  Bu bağlamda Contemporary İstanbul için davet edilen sanatçıların çalışmaları üzerinden zihnimizdeki çağrışımların imgelerle buluşması noktasında oluşturduğumuz duraklara dair bir araya getirdiğimiz seçki Yazz Collective'de izleyiciyle buluştu.

Sanatçılar | Artists

portre faar.jpg

Can Sayınlı

[TR] İstanbul doğumlu Can Sayınlı, 2002 yılında Londra'ya yerleşmiş ve Central Saint Martins College'da lisans derecesini tamamlamıştır. Farklı mecralar araştıran ve birçok sanatçıyla iş birliği yapan Sayınlı’nın el dokuması halıları, İstanbul, Londra ve Los Angeles'ta çok sayıda özel koleksiyonda ve Avrupa'nın en önemli özel koleksiyonlarından biri olan Ringier Koleksiyonunda yer alıyor. Can Sayınlı, 2018'den beri el dokuması ve ipek kumaşlara metal tellerle dokuma yaparak üretilen ve benzersiz bir nakış tekniği olan 'tel kırma' ile denemeler yapıyor.

[ENG] Born in Istanbul, Can Sayinli moved to London in 2002 and completed a B.A. Degree at Central Saint Martins College. Having explored different mediums and collaborated with several artists his hand-woven rugs are held in numerous private collections in Istanbul, London and Los Angeles as well as the Ringier collection, one of the most important private collections in Europe. Since 2018 Can Sayinli has been experimenting with 'wire breaking' (tel kirma) - a unique type of embroidery technique consisting of a needlework of metal wires woven into tulle or silk-like fabrics.

Seçilmiş İşler | Selected Works

can_sayinli_resurresction.jpg.jpg
can_sayinli_resurresction.jpg.jpg

CAN SAYINLI

Diriliş I Resurrection, 2010
el dokuması ipek cm2’ye 100 ilmik / hand woven silk 100 knots pr. cm2
283 cm x 212 cm

image_2021-05-29_180314.png
image_2021-05-29_180314.png

CAN SAYINLI

Cennet ve Cehennem  

Heaven and Hell, 2010
el dokuması ipek cm 2’ye 100 ilmik

hand woven silk 100 knots pr. cm2
283 cm x 212 cm

Engin Konuklu.jpeg

Engin Konuklu

[TR] Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Enstitüsü Resim Bölümünde tamamlayan Konuklu, bellek ve belleğe dair edimlerle ile ilişkili olan ‘muğlak’ resimlerine dair 6 kişisel sergi gerçekleştirmiş ve çeşitli ulusal yarışmalarda çalışmalarıyla ödül kazanmıştır. Sanatçı İzmir’de yaşamına ve üretimlerine devam etmektedir.


[ENG] Konuklu, who completed his undergraduate and graduate studies at Dokuz Eylül University Faculty/Institute of Fine Arts Painting Department, held 6 personal exhibitions on his ‘vague’ paintings related to memory and memory acts than won awards for his works in national competitions. The artist continues his life and production in Izmir.

Seçilmiş İşler | Selected Works

DSC_9804.jpg
can_sayinli_resurresction.jpg.jpg

ENGİN KONUKLU

Seramoni Serisi 7, kontraplak üzeri akrilik (airbrush)

20 cm x 29cm, 2021

DSC_9801.jpg
can_sayinli_resurresction.jpg.jpg

ENGİN KONUKLU

Seramoni Serisi 6, kontraplak üzeri akrilik (airbrush)

20 cm x 29 cm, 2021

DSC_9803.jpg
can_sayinli_resurresction.jpg.jpg

ENGİN KONUKLU

Seramoni Serisi 5, kontraplak üzeri akrilik (airbrush)

20 cm x 29 cm, 2021

DSC_9800.jpg
can_sayinli_resurresction.jpg.jpg

ENGİN KONUKLU

Seramoni Serisi 4, kontraplak üzeri akrilik (airbrush)

20 cm x 29 cm, 2021

DSC_9805.jpg
can_sayinli_resurresction.jpg.jpg

ENGİN KONUKLU

Seramoni Serisi 3, kontraplak üzeri akrilik (airbrush)

20 cm x 29 cm, 2021

DSC_9798.jpg
can_sayinli_resurresction.jpg.jpg

ENGİN KONUKLU

Seramoni Serisi 2, kontraplak üzeri akrilik (airbrush)

20 cm x 29 cm, 2021

DSC_9802.jpg
can_sayinli_resurresction.jpg.jpg

ENGİN KONUKLU

Seramoni Serisi 1, kontraplak üzeri akrilik (airbrush)

20 cm x 29 cm, 2021

Gönül Nuhoğlu.jpg

Gönül Nuhoğlu

[Tr] 1961 İstanbul doğumlu, İstanbul'da yaşayan ve çalışan, tarih yazımı, siyaset ve sosyoloji alanlarıyla işbirliği yapan bir sanatçı olarak son yirmi beş yılda ürettiği işler, mekanın çelişkilerinden beslenen diyaloglardır. Yolculuğu, uzaysallığımızın sınırsız boyutlarını keşfetmeyi ve disiplinlerarası, sosyal ve mekansal ilişkileri izlemeyi amaçlıyor.    Eserleri dünya çapında sergilendi. 

[Eng] Born in Istanbul,1961 Gönül Nuhoğlu, as an artist who lives and works in İstanbul and collaborates with the fields of historiography, politics and sociology, the works she has produced in the last twenty-five years are dialogues that feed upon the contradictions of space. Her journey is meant to explore the limitless dimensions of our spatiality and to trace trans-disciplinary, social and spatial relations. Her works have been exhibited worldwide. 

Seçilmiş İşler | Selected Works

DSC_9939.jpg
WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.54.52.jp

GÖNÜL NUHOĞLU

No Man's Land, 2014

aliminyum döküm heykel

aliminium cast sculpture

h: 250 cm d: 70 cm

DSC_9845_edited.jpg
g%C3%B6n%C3%BCl%20nuho%C4%9Flu_g_edited.

GÖNÜL NUHOĞLU

Frankie Says Relax, 2020

paslanmaz,pirinc doküm

stainless brass cast

70 ø / 50 ø

İbrahim Resnelli.jpeg

İbrahim Resnelli

[TR] 1988, Razgrad, Bulgaristan doğumlu olan İbrahim Resnelli, 1989 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. 2012 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Eserleri dünya çapında sergilendi. Şu anda Bursa’ da yaşıyor ve çalışmalarıma devam ediyor.

 

[ENG] Born in 1988, Razgrad, Bulgaria İbrahim Resnelli and his family immigrated to Turkey in 1989. He graduated from Uludag University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting, Bursa, Turkey in 2012. His works have been exhibited worldwide. Currently, he lives and works in Bursa, Turkey.

Seçilmiş İşler | Selected Works

DSC_9839.jpg
WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.54.52.jp

İBRAHİM RESNELLİ

Çağdaş Şeytan; En İlkel Olan ( İçimizdeki Kötülük )". Şeytan Olarak Oto-Portre Contemporary Devil; The Most Ancient One (The Evil Inside Us),
Self Portrit As Devil, 2018

 graphite on paper/kağıt
üzerine karakalem

149 cm x 104 cm

DSC_9838.jpg
WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.54.52.jp

 

İBRAHİM RESNELLİ

"Yeraltı Sanatçısının İtirafları - 2"

”Confessions of Underground

Artist - 2",2016

kağıt üzerine karakalem

graphite on paper

148 cm x 100 cm

Kerim Yetkin.jpeg

Kerim Yetkin

[TR]1977, Ankara doğumlu Kerim Yetkin, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarım Bölümünden mezun oldu. Bir süre cam ve seramik eser üreten Yetkin daha sonra Paris ve Londra’da çeşitli sanat atölyelerine katılarak desen ve kompozisyon çalışmaları yaptı. Onlarca kat boyadığı tuvalleri kendi ürettiği aletlerle kazıyarak, keserek ve bazen de yakarak ortaya çıkardığı eserler güncel pratiğini oluşturuyor. Dört solo ve pek çok grup sergisine katılan Yetkin’in eserleri birçok önemli koleksiyonda yer almaktadır. Çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürmektedir. 

 

[Eng] Kerim Yetkin, born in Ankara in 1977, graduated from Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Ceramic and Glass Design Department. Yetkin, who worked on glass and ceramic works for a while, later attended various art workshops in Paris and London, where he worked on drawing and composition. The works he created by scraping, cutting and sometimes burning the canvases he painted dozens of times with the tools he produced constitute his current practice. The works of Yetkin, who participated in four solo and many group exhibitions, take place in many important collections. He still continues his practice  in Istanbul.

Seçilmiş İşler | Selected Works

DSC_9828.jpg
WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.54.52.jp

KERİM YETKİN

 İsimsiz / Untitled, 2021
tuval üzerine karışık teknik

mixed media on canvas
150 cm x 120 cm

Monika Bulanda .jpeg

Monika Bulanda

[Tr] Multidisipliner görsel sanatçı ve müzisyen Monika Bulanda, 1983 yılında Krakow'da (Polonya) doğdu. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor. 2011 yılında Türkiye'de yaptığı ve çalışmalarına ilham kaynağı olan Hatay Mozaik Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra kolaj ve mozaik üzerinde yaptığı deneyler yoluyla  icat ettiği benzersiz 3D Akrilik tekniğini kullanıyor.

Şehir ve çok kültürlülük hakkındaki seriler başta olmak üzere şu anda teknoloji ve geleceğin yanı sıra sosyal konulara odaklanıyor. Çok yönlü yaklaşımı ve farklı bakış açıları, farklı dilleri öğrenme ve farklı kültürel ortamlarda yaşama deneyimiyle güçlü bir şekilde bağlantılı olan sanatsal ifadesinin karakterini oluşturuyor.
 

[Eng] Multidisciplinary visual artist, musician born in Cracov (Poland) in 1983. She currently lives and works in İstanbul. She uses her unique 3D Acrylic technique invented through experiments with collage and mosaic after visiting Hatay Mosaic Museum in Turkey in 2011 which became the main inspiration for her works.

Starting with a series about city and multiculturalism she currently focuses on social issues as well as technology and future. Multi dimensional approach and different perspectives characterize her artistic expression that strongly connects to her experience of studying different languages and living in different cultural environments.

DSC_9831.jpg
DSC_9831.jpg

MONİKA BULANDA

Palmyra, 2020
ahşap üzerine karışık teknik

 mixed media on wood
345 cm x 164 cm

IMG_5538.JPG

Tom Fellows

[TR] Tom Fellows (Birmingham, 1983), Birmingham’da Sanat ve Tasarım eğitimini tamamladıktan sonra Cheltenham College’da heykel üzerine eğitim aldı. San Francisco’da bulunan Headlands Center for the Arts’ta stajını tamamladıktan sonra Nottingham’a mimarlık lisans eğitimi almak üzere dönüş yaptı. 2010’da İstanbul’a taşınan sanatçı, çalışmalarını Maslak Oto Sanayi’deki atölyesinden sürdürüyor.

Fellows çalışmalarında, yabancı kültürle kurduğu ilişkisinin gelişiminin izlerini sergiliyor. İşleri, hem dilin ve grafiklerin hem de şehrin yansımasını ve parçalarını taşıyor. Görsel olarak bu tümün nasıl yeniden yorumlanabileceğini araştırıp sorguladığı bir sürecin sonuna varıyor. İstediği mesafeye yaklaştığı zaman, oluşan şekiller netleşerek farklı açılardan görülebilen bir hâl alıyor. Kendini adadığı pratiği, yolculuğunu yeniden yorumlamasında sınırsız olanaklar yaratarak, bir işaretler ve görüntüler alanı sunuyor.

 

[ENG] Tom Fellows (Birmingham, 1983) studied Art & Design at Sutton Coldfield College, he went on to focus his studies in sculpture at Cheltenham College. After completing his internship at the Headlands Center for the Arts in San Francisco, the artist moved to Nottingham to study architecture. He moved to Istanbul in 2010, currently, he continues his practice from his studio in Maslak Oto Sanayi. His works have been exhibited in multiple group shows and art fairs in Istanbul. He exhibited his first solo show in Turkey in 2019.

The body of work, Fellows presents is the result of the cultivation of his relationship forged with the foreign culture he moved into. It is both a reflection and part of the language, the graphics, and the landscape. It is through looking and questioning how it could be re-interpreted visually. As he draws nearer to recognizing the distance, the shapes become clearer, unfolding piece by piece his journey. From his dedicated practice emerges a sphere of signs and images, creating the opportunity for endless possibilities of re-presenting that journey.

DSC_9816.jpg
WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.54.52.jp

TOM FELLOWS

Get Your Feet Wet, 2021

alüminyum üzerine araba boyası

car paint on aluminium

70 cm cm x 50 cm

DSC_9822.jpg
WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.54.52.jp

TOM FELLOWS

Bite Your Tounge, 2021

alüminyum üzerine araba boyası

car paint on aluminium

160 cm x 110 cm

DSC_9819.jpg
WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.54.52.jp

TOM FELLOWS

Chewing The Fat, 2019

aliminyum üzerine araba boyası

car paint on aliminium

D:83ø

DSC_9890.jpg
WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.54.52.jp

TOM FELLOWS

The Dim Distant Past, 2021

thermoplastic polymers, car paint 

termoplastik polimer, araba boyası

100 cm x 50 cm

Uğur Güler .jpeg

Uğur Güler

[TR] 1988 yılında Eskişehir’de doğan Uğur Güler, 2006 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümünde eğitim almaya başlamıştır. Eğitim gördüğü süre içerisinde ulusal ve uluslararası çalıştay, fuar ve sergilerde yer almıştır. Üç kişisel sergisi bulunan Güler, çalışmalarını Eskişehir’de sürdürmektedir. 

 

Solo Sergiler:

2019- Yeni Çürük Zamanlar, Summart Sanat Merkezi, İstanbul

2016- Tatlı Hayat, Siyah Beyaz, Ankara

2015- Hiçlik Üzerine, Summart Sanat Merkezi, İstanbul

 

[ENG] Born in Eskişehir in 1988, Uğur Güler started to study at Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting in 2006. During his education, he took part in national and international workshops, fairs and exhibitions. Güler, who has three solo exhibitions, continues her works in Eskişehir.

 

Solo Exhibitions:

2019- New Rotten Times, Summart Art Center, İstanbul

2016- Sweet Life, Siyah Beyaz, Ankara

2015- On Nothingness, Summart Art Center, İstanbul

DSC_9902.jpg
WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.54.52.jp

UĞUR GÜLER

Mahşer Komedisi, 2019
tuval üzerine akrilik

acrylic on canvas
180 cm x 225 cm

DSC_9807.jpg
WhatsApp Image 2021-04-22 at 17.54.52.jp

UĞUR GÜLER

Benzin, 2020
tuval üzerine akrilik

acrylic on canvas
80 cm x 41 cm

Fiyat Sor | Ask Price

Thank you for getting in touch!

VISIT US

bottom of page